Czy dostępna jest metoda pali rurowych odpowiednia dla miękkiego gruntu?

Wstęp

Stosowanie pali rurowych do budowy fundamentów jest od wielu lat popularnym wyborem. Pale rurowe służą do przenoszenia obciążenia konstrukcji na głębokość, bardziej stabilna warstwa gleby lub skały. Jednakże, w miękkim podłożu, tradycyjne metody pala rurowego mogą nie być odpowiednie ze względu na ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala. w tym papierze, przeanalizujemy różne dostępne metody układania pali rurowych, które są odpowiednie dla miękkich warunków gruntowych.

POJEMNOŚĆ PALI

2.1 Pojemność osiowa
Przed omówieniem faktycznie przeprowadzonych badań obciążenia pali oraz wyników i wniosków z nich wynikających
testy, zamieszczono krótki przegląd ogólnej nośności pala. Ogólnie, jak wcześniej wspomniano, A
stos w ziemi jest skuteczny jako rozwiązanie głęboko fundamentowe, ponieważ najczęściej przenosi część
osiowo przyłożone obciążenie do zwykle głębszych gruntów i zmniejsza osiadanie. To przeniesienie obciążenia jest a
zjawisko zachodzące na skutek oddziaływania gruntu i pala oraz gruntu w pobliżu podstawy
ze stosu. Innymi słowy, najwyższa nośność osiowa, Co, jaką może mieć stos, to suma
tarcia naskórkowego powstałego pomiędzy bokami pala a gruntem, Pyt, i łożysko
pojemność gleby na końcu pala, Pytanie (The, 2004) takie, że
Qu  Qp ​​ Qs ……………………………………………………(Równ. 2.1)
Pokazano to na rysunku 2.1 za stos wbity w ziemię na odległość, L, z powierzchni i
sumowanie sił osiowych.

Opis produktu

Nazwa produktu Spawana stalowa rura / rurka Technika Spawane
Długość 5.8m-12m lub jako żądanie Tolerancja Grubość ściany:Długość ± 0,05 mm:Średnica zewnętrzna ± 6 mm:± 0,3 MM
Grubość ściany 1mm-12 mm lub jako żądanie Średnica zewnętrzna 20mm-508mm lub jako żądanie
Standard API 5L ASTM A53-2007 ASTM A671-2006 ASTM A252-1998 ASTM A450-1996 ASME B36.10M-2004 ASTM A523-1996 BS 1387 BS EN10296 BS
6323 licencjat 6363 BS EN10219 GB/T 3091-2001 GB/T 13793-1992 GB/T9711
Stopień SPCC SPCD SPCE ST12-15 DC01-06 Q195A-Q235A Q195AF-Q235AF Q295A(B)-Q345A(B)
Końcówki rur Skośne/chronione plastikowymi nakładkami na obu końcach/przyciętym ćwiartce/rowkowane/gwintowane i łącznikowe itp.. Aplikacja Szeroko stosowany w meblach,dekoracja wnętrz, rurociąg z płynem, przemysł naftowy i gazowniczy, wiercenie, rurociąg, struktura
Certyfikaty API/BIS/SABS/JIS/GS/ISO9001 Czas dostawy 15-21 dni

1 Schemat przedstawiający typowy pal wbijany w grunt i działające na niego siły
zaangażowanych w określenie pojemności pala.
Po wbiciu i ustawieniu pala zwiększa się obciążenie, jakie musi wytrzymać pala, mobilizowane są nośności wzdłuż wału i na końcówce. Część ładunku przenoszona przez
wał zmienia się wzdłuż długości pala tak, że znajduje się maksymalnie blisko powierzchni gruntu i
krzywoliniowo maleje aż do części obciążenia przenoszonego przez wierzchołek pala. Lymon Reese i jego
koledzy uchwycili to ogólnie przyjęte wyjaśnienie na rysunku 2.2 (Reese i in. glin, 2006).

Jednostkowy opór tarcia wzdłuż wału, F, z drugiej strony, jest stosunkiem jednostkowej nośności wzdłuż wału, ΔQ, do iloczynu obwodu pala, P, i jednostka
długość wzdłuż wału, ΔL, takie, że
p L
Q f s
 
  …………………………..………………………..(Równ. 2.2)
To jednostkowe tarcie wzdłuż wału zmienia się tak, że w pobliżu powierzchni gruntu wynosi zero, wzrasta
krzywoliniowo do pewnej wartości maksymalnej w pobliżu 65% głębokości pala od powierzchni gruntu
następnie krzywoliniowo maleje do pewnej wartości większej od zera na końcu stosu, jak pokazano na rysunku
Postać 2.3.

Zjawisko przenoszenia obciążenia osiowego na grunt, a co za tym idzie nośność pala jest w dużym stopniu zależne od sposobu montażu (Reese i in. glin,
2006). Chociaż pale można instalować poprzez wytaczanie i wibrowanie, stosy, które będą przedmiotem tych badań
skupiono się na zostały zainstalowane za pomocą wspólnej techniki jazdy. Inne aspekty, które mogą mieć wpływ na
proces przenoszenia obciążenia to materiał, w który wbijane są pale, oraz rodzaje pali
sobie. Następny, rodzaje gruntów i sposób kształtowania nośności osiowej pali
w każdym zostanie wyjaśnione. Następnie, rzeczywiste pale używane w każdym miejscu badania obciążenia pali oraz ich parametry
omówione zostaną możliwości teoretyczne.

 

Tło

Pale rurowe są zwykle wykonane ze stali lub betonu i mają różne kształty i rozmiary. Są powszechnie stosowane w konstrukcji fundamentów do wspierania konstrukcji, takich jak budynki, mosty, i platformy morskie. Pale rurowe wbijane są w ziemię za pomocą kafara, który wciska pal w ziemię, aż osiągnie określoną głębokość. Gdy stos jest już na swoim miejscu, zapewnia mocny i stabilny fundament dla budowanej konstrukcji.

W miękkim podłożu, tradycyjne metody pala rurowego mogą nie być odpowiednie ze względu na ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala. Miękkie warunki gruntowe charakteryzują się niską wytrzymałością gleby, wysoka ściśliwość, i wysoką zawartość wody. Warunki te mogą powodować deformację lub wyboczenie pala pod ciężarem budowanej konstrukcji, co może zagrozić stabilności fundamentu.

Metody układania rur na miękkim podłożu

Dostępnych jest kilka metod układania pali rurowych, odpowiednich dla miękkich warunków gruntowych. Metody te mają na celu zminimalizowanie ryzyka wyboczenia lub odkształcenia pala oraz zapewnienie mocnego i stabilnego fundamentu dla wznoszonej konstrukcji.

Pale rur stalowych ze śrubowymi płytkami
Pale rur stalowych ze spiralnymi płytami są popularnym wyborem w przypadku miękkich warunków gruntowych. Pale te są wykonane ze stali i mają spiralne płyty przymocowane do trzonu pala. Płytki spiralne pełnią rolę kotwic, zapewniając dodatkowe wsparcie i stabilność stosu. Płyty spiralne są zwykle instalowane w odstępach wzdłuż trzonu pala, z odległością między płytami wynikającą z warunków glebowych.

Proces montażu stalowych pali rurowych z płytami śrubowymi jest podobny do tradycyjnych pali rurowych. Stos wbijany jest w ziemię za pomocą kafara, a spiralne płytki wkręca się w ziemię w miarę wbijania pala głębiej. Spiralne płytki zapewniają dodatkowe wsparcie i stabilność pala, zmniejszając ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala.

Pale rur stalowych ze wstępnie wywierconymi otworami
Pale rur stalowych ze wstępnie wywierconymi otworami to kolejna opcja w przypadku miękkich warunków gruntowych. Pale te są wykonane ze stali i mają wstępnie wywiercone otwory wzdłuż trzonu pala. Wstępnie wywiercone otwory są zwykle wypełniane zaprawą lub betonem, zapewniając dodatkowe wsparcie i stabilność stosu.

Proces montażu stalowych pali rurowych ze wstępnie wywierconymi otworami jest podobny do tradycyjnych pali rurowych. Stos wbijany jest w ziemię za pomocą kafara, a wstępnie wywiercone otwory wypełnia się zaprawą lub betonem w miarę głębszego wbijania pala. Zaprawa lub beton zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilność pala, zmniejszając ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala.

Pale rur stalowych ze stalowymi tulejami
Pale rur stalowych ze stalowymi tulejami to kolejna opcja w przypadku miękkich warunków gruntowych. Pale te są wykonane ze stali i posiadają stalowe tuleje przymocowane do trzonu pala. Tuleje stalowe pełnią rolę wzmocnienia, zapewniając dodatkowe wsparcie i stabilność stosu.

Proces montażu stalowych pali rurowych z tulejami stalowymi przebiega podobnie jak w przypadku tradycyjnych pali rurowych. Stos wbijany jest w ziemię za pomocą kafara, a tuleje stalowe mocuje się do trzonu pala w miarę wbijania pala głębiej. Stalowe tuleje zapewniają dodatkowe wsparcie i stabilność pala, zmniejszając ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala.

Pale rur stalowych wypełnionych betonem
Pale z rur stalowych wypełnionych betonem to kolejna opcja w przypadku miękkich warunków gruntowych. Pale te są wykonane ze stali i wypełnione betonem. Beton zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilność pala, zmniejszając ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala.

Proces montażu pali rurowych wypełnionych betonem jest podobny do tradycyjnych pali rurowych. Stos wbijany jest w ziemię za pomocą kafara, a stos jest wypełniany betonem w miarę wbijania pala głębiej. Beton zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilność pala, zmniejszając ryzyko wyboczenia lub odkształcenia pala.

Wniosek

Podsumowując, dostępnych jest kilka metod układania pali rurowych, odpowiednich dla miękkich warunków gruntowych. Metody te mają na celu zminimalizowanie ryzyka wyboczenia lub odkształcenia pala oraz zapewnienie mocnego i stabilnego fundamentu dla wznoszonej konstrukcji. Pale rur stalowych ze spiralnymi płytkami, pale rur stalowych ze wstępnie wywierconymi otworami, pale rur stalowych ze stalowymi tulejami, oraz pale z rur stalowych wypełnionych betonem są realnymi opcjami w przypadku miękkich warunków gruntowych. Wybór metody będzie zależał od konkretnych warunków gruntowych i wymagań budowanej konstrukcji. Ważne jest, aby skonsultować się z wykwalifikowanym inżynierem, aby określić najbardziej odpowiednią metodę układania rur dla danego projektu.