Nakładanie grodzice

Nakładanie grodzice: Kompleksowe badanie

Wstęp

Ścianki szczelne to technika budowlana stosowana do podtrzymywania konstrukcji retencyjnych gruntu i wody. Polega na wbijaniu zazębiających się arkuszy materiału, takich jak stal, w ziemię, tworząc ciągłą barierę. Nakładanie się ścianek szczelnych to specyficzny rodzaj ścianek szczelnych, w którym arkusze nakładają się na siebie, a nie są blokowane. Niniejszy artykuł zawiera dogłębną analizę grodzic nakładających się, opisując jego historię, Materiałów, Zagadnienia dotyczące projektowania, Techniki instalacji, Aplikacje, zalety, i ograniczenia.

Historia grodzic

Ścianki szczelne są używane od wieków do zapewnienia wsparcia strukturalnego dla nabrzeży, Fundamenty, i inne projekty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej. Najwcześniejsze formy ścianek szczelnych były wykonane z drewna, ale wraz z postępem technologicznym, Materiały takie jak stal i stały się bardziej powszechne. Rozwój nastawni grodzice Na początku XX wieku zrewolucjonizował branżę, oferujące większą wytrzymałość i trwałość. Nakładanie się grodzic pojawiło się jako alternatywa dla systemów nastawniczych, Zapewnienie unikalnych korzyści w określonych zastosowaniach.

Nakładanie się arkuszy wykopów lub grodzice wykopów mają inną nazwę jako sesje nakładania się. Jest szeroko stosowany w projektach budownictwa drogowego.
Zakres produkcji produktu:
Niestandardowe projekty są również dostępne i mile widziane w naszej firmie.
Materiał: Q235B, Q345B, Zobacz materiał S235, S240, SY295, Zobacz materiał S355, S430, S460 powiedział:, A690, Klasa ASTM A572 50, Klasa ASTM A572 60. Cały chiński standard, Standardowy, Norma ASTM i inne standardowe materiały są dostępne na żądanie.
Produkcji & Standard kontroli: EN10249-1 / EN10249-2

Docierane arkusze okopów(M6, M8, M12, Multisheet 500/4, Multisheet 500/6, HY6, Shorco 500/6)

Sekcja Wymiary Masa Na metr ściany
Szerokość Wysokość Grubość Pojedynczy
kupa
Ściana Sekcja
moduł
Zginanie
Moment
e H t W I
mm mm mm kg/m kg/m2 cm3/M KNm/m
M6 394 38 3.55 12.5 31.2 46.6 7.9
Zobacz materiał M8 585 50 6 31.79 54.29 93 21.8
Zobacz materiał M12 550 87.5 6 31.79 57.8 182 42.7
Wieloarkuszowy 500/4 480 75 4 21.1 44 125.8 40
Wieloarkuszowy 500/6 480 75 6 31.6 65.8 178.2 66
HY6 powiedział: 520 69.4 6 33.7 64.8 160 63.2
Shorco powiedział: 500/6 500 52 6 28.5 57 97 22.3

Materiały użyte w grodzicy zakładkowej

Stal

Stal jest najczęstszym materiałem stosowanym w ściankach szczelnych na zakładkę ze względu na jej wysoką wytrzymałość, trwałość, i zdolność do wytrzymywania znacznych obciążeń. Grodzice stalowe mogą być walcowane na gorąco lub formowane na zimno. Blachy walcowane na gorąco są produkowane w wysokich temperaturach i zapewniają doskonałą integralność strukturalną, podczas gdy arkusze formowane na zimno są kształtowane w temperaturze pokojowej i są bardziej opłacalne.

Concrete

Grodzice betonowe są stosowane w sytuacjach, w których odporność na korozję ma kluczowe znaczenie. Są one zazwyczaj prefabrykowane i wzmacniane stalowymi prętami zbrojeniowymi. Pale betonowe są cięższe i trudniejsze do zainstalowania niż pale stalowe ale oferują doskonałą trwałość i odporność na degradację środowiska.

Winyl

Grodzice winylowe są stosowane w mniej wymagających zastosowaniach, w których priorytetem jest odporność na korozję i łatwość montażu. Są lekkie, Łatwy w obsłudze, i odporny na degradację chemiczną i biologiczną, dzięki czemu nadają się do zastosowań morskich i nabrzeżnych.

Materiały kompozytowe

Grodzice kompozytowe łączą materiały takie jak włókno szklane i żywica, aby zapewnić równowagę wytrzymałości, trwałość, i odporność na korozję. Materiały te są używane w specjalistycznych zastosowaniach, w których tradycyjne materiały mogą nie działać dobrze.

Zagadnienia dotyczące projektowania

Nośność

Podstawową funkcją grodzic jest przenoszenie obciążeń gruntem i wodą. Projekt musi uwzględniać maksymalne obciążenie, jakie wytrzyma pal, w tym siły statyczne i dynamiczne. Inżynierowie wykorzystują zasady mechaniki gruntu i analizę statyczno-wytrzymałościową, aby określić odpowiedni rozmiar i materiał grodzic.

Warunki glebowe

Rodzaj i stan gruntu mają znaczący wpływ na projektowanie i montaż grodzic. Grunty spoiste, takich jak glina, zapewniają lepsze podparcie grodzic niż grunty niespoiste, jak piasek. Inżynierowie przeprowadzają badania gruntu w celu określenia nośności gruntu, Kąt tarcia, i inne właściwości, które mają wpływ na projekt grodzic.

Zwierciadło wody

Obecność wód gruntowych wpływa na projektowanie i montaż grodzic. Wysoki poziom wód gruntowych może zwiększyć ciśnienie hydrostatyczne na palach, Wymagające bardziej wytrzymałych materiałów i konstrukcji. Inżynierowie muszą również wziąć pod uwagę możliwość przesiąkania wody i potrzebę odwadniania podczas instalacji.

Czynniki środowiskowe

Względy środowiskowe obejmują możliwość korozji, Narażenie chemiczne, i degradacji biologicznej. Materiały takie jak stal mogą wymagać powłok ochronnych lub galwanizacji, aby zapobiec korozji, podczas gdy materiały betonowe i kompozytowe mogą być wybierane ze względu na ich nieodłączną odporność na czynniki środowiskowe.

Techniki instalacji

Metody jazdy

  • Jazda uderzeniowa: Używa kafara do wbijania grodzic w ziemię. Ta metoda jest skuteczna do wbijania pali w twarde lub gęste gleby.
  • Jazda wibracyjna: Używa wibrującej głowicy do potrząsania stosami w ziemię. Ta metoda jest mniej hałaśliwa i może być szybsza niż jazda udarowa, Ale może nie być odpowiedni dla wszystkich rodzajów gleby.
  • Metoda wciskania: Wykorzystuje podnośniki hydrauliczne do wciskania pali w ziemię. Ta metoda jest cicha i powoduje minimalne zakłócenia gruntu, dzięki czemu nadaje się do obszarów miejskich.

Technika nakładania się

W ściankach szczelnych nakładanych, Arkusze są umieszczane obok siebie z niewielką zakładką, typowo 50-100 mm. Ta zakładka zapewnia ciągłą ścianę bez konieczności łączenia się. Technika nakładania wymaga precyzyjnego wyrównania i obsługi, aby zapewnić prawidłowe ustawienie i zabezpieczenie arkuszy.

Uszczelnianie połączeń

Aby zapobiec przesiąkaniu wody i zapewnić integralność strukturalną, połączenia między zachodzącymi na siebie arkuszami muszą być uszczelnione. Uszczelniacze, takie jak paski bitumiczne lub gumowe, są nakładane na obszar zakładki przed wbiciem arkuszy w ziemię. Ten proces uszczelniania ma kluczowe znaczenie w konstrukcjach zatrzymujących wodę i obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zastosowania grodzic zakładkowych

Konstrukcje nabrzeża

Grodzice zakładkowe są powszechnie stosowane w konstrukcjach nabrzeży, takich jak opaski, Grodzie, i mury oporowe, w celu ochrony przed erozją i zapewnienia wsparcia strukturalnego. The corrosion resistance of materials like concrete and vinyl makes them ideal for these applications.

Foundation Support

W projektach budowlanych, overlap sheet piles provide temporary or permanent support for excavations and foundations. They prevent soil movement and water infiltration, ensuring a stable work environment and protecting adjacent structures.