PALE STALOWE Rodzaje i zastosowania

Grodzice to profile konstrukcyjne wykonane ze stali, Beton, lub materiały kompozytowe stosowane w projektach budowlanych i inżynieryjnych do różnych zastosowań. Zostały zaprojektowane w celu zapewnienia retencji ziemi i wsparcia wykopów, a także do tworzenia stałych lub tymczasowych ścian oporowych i grodz. Oto kilka popularnych typów grodzic i ich zastosowania:

Pale z blachy stalowej
 1. Pale z blachy stalowej: Grodzice stalowe są szeroko stosowane ze względu na ich wytrzymałość, trwałość, i wszechstronność. Są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, w tym w kształcie litery U, W kształcie litery Z, i proste sekcje środnika. Grodzice stalowe są powszechnie stosowane w następujących zastosowaniach:
  • Mury oporowe: Grodzice stalowe służą do tworzenia stałych lub tymczasowych ścian oporowych w projektach budowlanych, takich jak piwnice, konstrukcje podziemne, i zabudowa nabrzeża.
  • Koferdamy: Służą do tworzenia tymczasowych ogrodzeń umożliwiających prace budowlane w suchych warunkach, takie jak filary mostu, tamy, i głębokie wykopy pod fundamenty.
  • Ochrona przeciwpowodziowa: Grodzice stalowe służą do budowy zapór przeciwpowodziowych i nasypów zabezpieczających przed podnoszącym się poziomem wody.
 2. Grodzice betonowe: Grodzice betonowe są prefabrykowane i zbrojone prętami stalowymi. Oferują doskonałą trwałość i odporność na korozję. Grodzice betonowe są powszechnie stosowane w następujących zastosowaniach:
  • Konstrukcje morskie: Wykorzystuje się je do budowy falochronów, falochrony, pomosty, i inne konstrukcje morskie zapewniające kontrolę erozji i ochronę linii brzegowej.
  • Odcięte ściany: Grodzice betonowe służą jako ściany odcinające, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub zanieczyszczeń w obszarach takich jak wysypiska śmieci, zbiorniki, i podziemne zbiorniki magazynowe.
  • Wsparcie głębokich wykopów: Służą do tymczasowego podparcia podczas głębokich wykopów pod piwnice, parking podziemny, i tunele.
 3. Grodzice kompozytowe: Grodzice kompozytowe powstają z kombinacji materiałów, takich jak kompozyty z włókna szklanego i polimerów. Oferują takie zalety, jak lekkość, odporność na korozję, i łatwość obsługi. Grodzice kompozytowe są powszechnie stosowane w następujących zastosowaniach:
  • Bariery środowiskowe: Do budowy barier ograniczających stosuje się grodzice kompozytowe, np. na wysypiska śmieci, składowiska odpadów niebezpiecznych, oraz projekty rekultywacji zanieczyszczonej gleby.
  • Kształtowanie krajobrazu i kontrola erozji: Wykorzystuje się je w projektach małej architektury, stabilizacja brzegów rzeki, i zastosowania związane z kontrolą erozji.
  • Prace tymczasowe: Grodzice kompozytowe nadają się do zastosowań tymczasowych, gdzie wymagane są ekonomiczne i lekkie rozwiązania.

To tylko kilka przykładów rodzajów grodzic i ich zastosowań. Konkretny wybór rodzaju grodzicy zależy od takich czynników, jak warunki gruntowe, wymagana nośność, poziomy wody, i specyfikacje projektu. Zaleca się konsultację z wykwalifikowanym inżynierem lub wykonawcą w celu określenia najodpowiedniejszego rodzaju grodzicy dla konkretnego projektu.

Uformowane na zimno & Grodzice walcowane na zimno

Procesy walcowania na zimno i formowania mają miejsce, gdy stos blach stalowych jest profilowany w temperaturze pokojowej. Grubość profilu jest stała na całej szerokości profilu. Typowo, Grodzice walcowane na zimno/formowane produkowane są zgodnie z normą BS EN 10249 Część 1 & 2. Walcowanie na zimno odbywa się w ciągłym przekroju ze zwoju walcowanego na gorąco, podczas gdy formowanie na zimno ma miejsce w postaci dyskretnych odcinków albo z odwiniętej zwoju walcowanego na gorąco lub płyty. Dostępny jest szeroki zakres szerokości i głębokości.

Rzeczywiście, Walcowanie na zimno i formowanie na zimno to dwa kluczowe procesy stosowane w produkcji grodzic stalowych. Obydwa te procesy mają swoje unikalne cechy i zastosowania.

Walcowanie na zimno

Walcowanie na zimno to proces, w którym stal jest obrabiana w temperaturze pokojowej. Ta metoda ma tendencję do zwiększania wytrzymałości stali nawet o 20% (lub nawet więcej), głównie w wyniku umocnienia przez odkształcenie, co jest wynikiem odkształcenia plastycznego materiału ciągliwego. Walcowanie na zimno może również poprawić wykończenie powierzchni i zachować węższe tolerancje niż walcowanie na gorąco.

Proces rozpoczyna się od walcowanej na gorąco cewki, który jest rozwijany i przepuszczany przez zestaw dwóch rolek, które zmniejszają grubość i zwiększają długość. Następnie blacha stalowa jest ponownie zwijana i gotowa do użycia.

Jak wspomniałeś, Walcowanie na zimno odbywa się w sposób ciągły, a powstałe produkty są zazwyczaj wytwarzane zgodnie z normą BS EN 10249 Część 1 & 2 standardy. Grubość profilu pozostaje stała na całej szerokości profilu.

Formowanie na zimno

Formowanie na zimno, z drugiej strony, polega na kształtowaniu stali w temperaturze pokojowej poprzez zginanie, rysunek, lub stemplowanie. Proces jest wykonywany w dyskretnych długościach, albo z odwiniętej cewki walcowanej na gorąco, albo z płyty. Formowanie na zimno zapewnia szerszy zakres szerokości i głębokości, oferując większą elastyczność dla różnych zastosowań.

Formowanie na zimno jest popularną metodą produkcji grodzic, gdyż pozwala na tworzenie skomplikowanych kształtów z doskonałą precyzją wymiarową.

Zarówno walcowanie na zimno, jak i formowanie na zimno powodują zwiększoną twardość i wytrzymałość stali w wyniku umocnienia przez zgniot podczas procesu odkształcania. Jednakże, procesy te zwiększają również kruchość stali, dlatego tak ważne jest zrównoważenie poziomu odkształcenia z wymaganiami aplikacji produktu końcowego.

Chociaż oba procesy mogą wytwarzać wysokiej jakości grodzice stalowe, konkretny wybór pomiędzy walcowaniem na zimno a formowaniem na zimno zależałby od konkretnych wymagań projektu, jak pożądany kształt, rozmiar, wytrzymałość, i opłacalność.

 

Grodzice walcowane na gorąco
ESC-HRZ

-HRZ