cọc ống - Màn hình giếng & Vỏ bọc, Ống cọc thép, Ống uốn kết cấu

Cảng và bến cảng yêu cầu kết cấu chắc chắn và đáng tin cậy để chịu được lực tác dụng của sóng, thủy triều, và tàu. Cọc ống thép và cọc ống ván thép được sử dụng phổ biến trong thi công trụ cầu, cung cấp một nền tảng vững chắc để hỗ trợ trọng lượng của tàu và hàng hóa. Ngoài ra, chúng được sử dụng trong việc xây dựng đê biển và đê chắn sóng, nơi sức mạnh và độ bền của chúng là rất quan trọng để chịu được tác động liên tục của sóng và bảo vệ bờ biển.